معاونت
واکسن بزنیم
من ماسک میزنم
نشانگر رنگ تغذیه ایی
برچسب اصالت کالا

اخبار اختصاصی

تشدید نظارت بر انبارهای نگهداری مواد و فراورده های غذایی و آشامیدنی گیلان

تشدید نظارت بر انبارهای نگهداری مواد و فراورده های غذایی و آشامیدنی گیلان

1400/09/09
عرضه مکمل های ورزشی در فروشگاه ها و باشگاه های ورزشی غیرمجاز است

عرضه مکمل های ورزشی در فروشگاه ها و باشگاه های ورزشی غیرمجاز است

1400/09/09
فروش اینترنتی دارو ممنوع است

فروش اینترنتی دارو ممنوع است

1400/09/03
نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی فراورده های گوشتی در استان گیلان

نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی فراورده های گوشتی در استان گیلان

1400/09/02
صدور بیش از 489 گواهی بهداشت محصولات صادراتی

صدور بیش از 489 گواهی بهداشت محصولات صادراتی

1400/09/01
فعالیت مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو استان گیلان

فعالیت مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو استان گیلان

1400/08/30
بازدید کارشناسان مبارزه با قاچاق سازمان غذا و دارو از شهرستان آستارا

بازدید کارشناسان مبارزه با قاچاق سازمان غذا و دارو از شهرستان آستارا

1400/08/25
با افزایش آگاهی، مقاومت میکروبی را متوقف کنید

با افزایش آگاهی، مقاومت میکروبی را متوقف کنید

1400/08/22
هفته جهانی آگاهی رسانی در مورد مقاومت میکروبی

هفته جهانی آگاهی رسانی در مورد مقاومت میکروبی

1400/08/22
51 مورد بازرسی از عطاری ها و باشگاه ها در رشت

51 مورد بازرسی از عطاری ها و باشگاه ها در رشت

1400/08/19
برگزاری کمیسیون فنی و قانونی آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان

برگزاری کمیسیون فنی و قانونی آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1400/08/12
برگزاری کمیسیون فنی و قانونی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان

برگزاری کمیسیون فنی و قانونی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1400/08/12
پیام تبریک معاون غذا و دارو گیلان در پی انتصاب معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

پیام تبریک معاون غذا و دارو گیلان در پی انتصاب معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

1400/08/12
آغاز برنامه پایش و ارزیابی برنامه های پیش نیازی واحدهای تولیدی خوراکی و آشامیدنی در سال1400

آغاز برنامه پایش و ارزیابی برنامه های پیش نیازی واحدهای تولیدی خوراکی و آشامیدنی در سال1400

1400/08/10
کشف کالای فاقد مجوز از یک واحد عطاری

کشف کالای فاقد مجوز از یک واحد عطاری

1400/08/04
برگزاری همایش ملی روز جهانی غذا

برگزاری همایش ملی روز جهانی غذا

1400/07/27
فهرست محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجازاعلام شد

فهرست محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجازاعلام شد

1400/07/27
امحاء 500 کیلوگرم کالاهای قاچاق و غیرمجاز دررشت

امحاء 500 کیلوگرم کالاهای قاچاق و غیرمجاز دررشت

1400/07/25
آرشیو
آرشیو