معرفی اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر  :

اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر یکی از ادارات زیر مجموعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد که در طبقه اول این حوزه به نشانی : رشت – ]چهارراه حشمت - کوی بیانی 2 - بن بست اول - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تلفن تماس  : 33621423-013

فاکس : 33621403-013

پیامک : 30001435

fdo@gums.ac.ir : Email 

واحدهای زیر مجموعه اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر