واحدهای شبکه بهداشتی

پانزده شبکه بهداشتی در سطح استان فعال می باشد

 

ردیف

شبکه

کارشناس مربوطه

تلفن تماس

1

شبکه بهداشت شهرستان لاهیجان

خانم مهندس معصومه فلاح کاظمی

4223307

2

شبکه بهداشت شهرستان رودبار

-------------------

4622171

34622209

3

شبکه بهداشت شهرستان تالش

آقای مهندس بهزاد بهشتی

44232036

4

شبکه بهداشت شهرستان لنگرود

آقای مهندس امید محمدی

44524445

5

شبکه بهداشت شهرستان بندر انزلی

خانم مهندس فرحناز فکری

44543082

6

شبکه بهداشت شهرستان آستانه اشرفیه

خانم مهندس رقیه اصغری

42126130

7

شبکه بهداشت شهرستان رضوانشهر

خانم مهندس سمیزار دورانی

44622061

8

شبکه بهداشت شهرستان آستارا

خانم مهندس یلدا رضاپور

خانم مهندس فاطمه ادهمی 

44813033

9

شبکه بهداشت شهرستان صومعه سرا

خانم مهندس نعیمه کاظمی

44324088

10

شبکه بهداشت شهرستان ماسال

-----

44665030

11

شبکه بهداشت شهرستان سیاهکل

----------------

42322143

12

شبکه بهداشت شهرستان رودسر

آقای مهندس رضا روحانی

42626081

13

شبکه بهداشت شهرستان فومن

خانم مهرانگیز علاف

34736002-3

14

شبکه بهداشت شهرستان املش

خانم مهندس الناز پناهی

42726031

15

شبکه بهداشت شهرستان شفت

آقای مهندس موسی صبوری

34782790-3