آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

معرفی آزمایشگاه:

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو وظیفه کنترل سلامت مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را از طریق انجام  آزمون های ارگانولپتیکی، فیزیکو شیمیایی و میکروبی بر روی کلیه مواد اولیه مورد مصرف در صنایع غذایی و فرآورده های نهایی تولید شده در مراحل تولید، توزیع و عرضه و نمونه های وارداتی و صادراتی را براساس استانداردهای ملی موجود و دستورالعمل های مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی بر عهده دارد. آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشگی گیلان بر اساس ممیزی های انجام گرفته توسط سازمان غذا و دارو و مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی بعنوان آزمایشگاه سطح 2 کشوری رتبه بندی شده است.

 

شرح وظایف آزمایشگاه کنترل غذا و دارو :

1- انجام آزمون های ارگانولپتیک، فیزیکو شیمیایی و میکروبی بر روی کلیه  فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سطح تولید، عرضه، واردات و صادرات

2- اجرای کامل اصول  GLP و استاندارد ISO:17025 در آزمایشگاه

3- مشاوره فنی لازم به کارخانجات جهت تاسیس و  راه اندازی آزمایشگاه

4- کنترل، ممیزی و تعیین صلاحیت آزمایشگاههای کارخانجات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آزمایشگاه های همکار، مجاز و آکرودیته

5- انجام آزمایشات مربوط به نمونه های ارسالی از مراجع قضایی

6- شرکت در طرحهای تحقیقاتی

7- شرکت در آزمون‌های مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی نمونه های مجهول (PT،RM ،CRM)

8- به‌روز رسانی روش‌های آزمون، مستندات و سیستم کیفیت

9- صحه گذاری روش های آزمون

10- اجرای طرح های کشوری  (PMS- غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک- پایش میزان قند و چربی و نمک و اسید های چرب ترانس- پایش میزان ید در نمک و...)