قوانین و دستورالعملهای اداره تجهیزات پزشکی

ملاک عملکرد اداره تجهیزات در خصوص دستورالعملهای خرید نگهداشت و تعمیرات و قاچاق و.... و تعیین تولید کنندگان و وارکنندگان مجاز و نمایندگان معتبر آنها و همچنین دستیابی به لیست اقلام قیمت گذاری شده با استفاد از username و pass که در اختیار کلیه مراکز تابعه قرار گرفته است  لینکهای ذیل می باشند:
 

http://mci.imed.ir

http://import.imed.ir