اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل 

 

 

 

 

 

مدیر اداره نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی ،سنتی و   مکمل  
 
دکتر افشین جهش                            

فارغ‌التحصیل رشته داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی تهران                            

 

 

 

 

 

                

 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.