معرفی کمیته تجویز ومصرف منطقی دارو (RUD)

بر مبنای استراتژی اصلاح و بهبود وضعیت مصرف دارو در کشور، از سال ۷۵ با دستورالعمل وزیر وقت کمیته کشوری و کمیته‌های واقع در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تحت عنوان کمیته‌های علمی بررسی نسخ پزشکی فعالیت خود را آغاز نمودند. به منظور تعیین شاخص های تجویز دارو درکشور نسخه اولیه نرم افزار جامع نسخه پرداز در سال ۷۶ در سایر مراکز نصب استفاد شد و در سال ۷۹ کمیته بررسی نسخ به “کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD)” تغییر نام یافت.

در این رویکرد فعالیت های کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در معاونت غذا و دارو مبتنی بر محور های زیر انجام می گردید:

جمع آوری داده‌های نسخ پزشکان از داروخانه ها ویا سازمانهای بیمه گر و ثبت در نرم‌افزار و آنالیز آماری و تدوین شاخصها و پایش نسخ پزشکان

تهیه و تدوین گزارشات علمی و آماری نسخ و ارائه بازخورد به پزشکان و سازمان‌های مرتبط

آموزش گروه های پزشکی

برگزاری برنامه های باز آموزی، کارگروه های علمی، همایش و

افزایش آگاهی عمومی جامعه

تهیه محتوا، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی

انجام مداخلات در جهت اصلاح روند شاخص های غیر منطقی تذکرات و اخطارهای باز دارنده ،سیاستهای تشویقی و

پژوهش‌های مرتبط با تجویز و مصرف منطقی دارو

رسالت این کمیته ارتقاء و گسترش فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو در گروه پزشکی و مردم جامعه، به جهت کمک به بهبود و ارتقا سطح سلامت جامعه و کاهش اتلاف منابع و سرمایه های اجتماعی با انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی می باشد.

گزارش های مربوط به وضعیت نسخه نویسی به صورت دوره ای در جلسات علمی کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه مورد بررسی قرار می گرفت. نسخه تحت وب نرم افزار نیز قابل استفاده بود و قابلیت دریافت نسخ آپلود شده از داروخانه ها را داشت. با توجه به قطع شدن سامانه فوق الذکر از زمستان 1395 تاکنون، طبق نامه های واصله از مدیر کل نظارت و پایش محصولات سلامت حداکثر تا پایان شهریور 1397 نسخه جدیدی از سامانه نسخه پرداز به دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور ابلاغ خواهد گردید.