معرفی واحد امور داروخانه ها :

واحد امور داروخانه ها و توزیع زیر مجموعه اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه بوده و در طبقه اول این حوزه  به نشانی : رشت چهارراه حشمت - کوی بیانی 2 - بن بست اول - معاونت غذا و دارو دانشگاه واقع شده است . تلفن تماس با این اداره 33230058 ، 33236023 و پست الکترونیک fdo@gums.ac.ir  می باشد .  

 کارکنان این مجموعه ، فعالیتهای قانونی مرتبط با داروخانه ها و شرکتهای توزیع دارو را عمدتاً از طریق برگزاری جلسات کمیسیون ماده 20 و صدور پروانه های مربوطه به انجام می رساند .
 

اهم فعالیتها :

-         صدور مجوز و پروانه تاسیس داروخانه

-         صدور مجوز ابطال و تاسیس همزمان ( انتقال سرمایه ) داروخانه

-         صدور مجوز تبدیل وضعیت ارائه خدمات دارویی داروخانه

-         تایید صلاحیت مسئول فنی داروخانه و شرکت توزیع دارو

-         ابطال پروانه تاسیس داروخانه

-         صدور و تمدید پروانه های مرتبط با مسئولین فنی معرفی شده جهت داروخانه ها و شرکتهای پخش دارویی

-         ثبت نام و تشکیل پرونده جهت متقاضیان تاسیس داروخانه

-         استعلام جهت تاسیس داروخانه

-         محاسبه امتیاز و الویت بندی متقاضیان تاسیس داروخانه

-         برگزاری جلسات کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها و شرکتهای توزیع دارو

-         تشکیل پرونده الکترونیک جهت کلیه داروخانه ها ، شرکتهای پخش و به روز نمودن اطلاعات آن

-         صدور گواهی اشتغال به کار جهت داروسازان شاغل در استان گیلان

-         انجام روند قانونی تغییر نام داروخانه ب

-         انجام مراحل قانونی ادامه فعالیت داروخانه پس از فوت موسس

-         شناسایی مناطق نیازمند داروخانه

-         برگزاری جلسات آوزشی برای نیروهای داروساز مشمول قانون طرح لایحه نیروی انسانی

-         صدور و تمدید مجوز فعالیت برای شرکتهای توزیع استانی دارو