کارشناسان خوراکی وآشامیدنی

 

 

مهندس مسعود رمضانی پور

 

رئیس اداره نظارت بر صادرات و واردات فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

28-33621424

125

دکتر فاطمه احمدیان

کارشناس صدور پروانه مسئول فنی در سامانه TTAC

کارشناس فراورده های لبنی و نوشیدنی-فراورده های یخی- سردخانه ها- انبارها- شرکت های پخش

28-33621424

118

دکتر سید مریم موسوی

کارشناس صدور پروانه مسئول فنی در سامانه TTAC کارشناس فراورده های لبنی فراورده های سبزی- مشاغل خانگی- نوشیدنی- سرکه- حشره کش

28-33621424

118

مهندس سمیه عبدالهی

کارشناس کمیته صدور پروانه ساخت- روغن- حجیم شده- انواع ترشی و شور

28-33621424

119

مهندس مریم فارسی

فراورده های کنسروی گوشتی و غیرگوشتی- آبزیان

28-33621424

119

مهندس سارا اقبالی

فراورده های گوشتی(سوسیس و کالباس)

28-33621424

120

مهندس سید زینب صمدی

چای و عرقیات گیاهی

28-33621424

122

مهندس معصومه اصغری

کارشناس بسته بندی خشکبار-ادویه-حبوبات- برنج-

کارشناس  صادرات و واردات

28-33621424

123

 

مهندس حورا رمضانی چابک

 

 

 

 

کارشناس غلات و فراورده های آن(کیک و کلوچه و..)

کارشناس شکایات

28-33621424

124

مهندس سید مریم طلوعی

کارشناس غلات و فراورده های آن(کیک و کلوچه، نان، آرد و...)

28-33621424

124

مهندس لعیا کلاوری

محصولات پلیمری/

آب بسته بندی شده/ نمک

28-33621424

125

مهندس عاطفه رضایی

کارشناس غلات و فراورده های آن

کارشناس امور شیرخشک کودکان

28-33621424

126

مهندس شیوا نوشاد کامران

کاشناس مواد غذایی و آشامیدنی

28-33621424

117

 

کارشناسان آرایشی و بهداشتی

 

مهندس آذر فاضل

کارشناس محصولات شوینده

28-33621424

121

مهندس سمیه نجف زاده

کارشناس محصولات شوینده

28-33621424

225

دکتر رامین افراسیابی

کارشناس محصولات سلولزی و شوینده

28-33621424

121

مهندس حسین فتحی

کارشناس محصولات آرایشی و بهداشتی

28-33621424

225

دکتر هاله علیزاده

کارشناس محصولات آرایشی کارشناس شرکت های پخش

28-33621424

117

دکتر نگار پیر دیر

کارشناس محصولات آرایشی و بهداشتی

28-33621424

123

 

دبیرخانه اداره غذا

 

خانم زهرا مرادی

متصدی امور دبیرخانه

28-33621424

123

 

مسئول آمار و اطلاعات

 

 

مهندس ناهید جمشیدی

کارشناس آمارواحدغذا

28-33621424

128